Øksnes desidert størst på fisk

Øksnes er den kommunen i Vesterålen som har landet mest fisk så langt i år. 14,3 prosent av all fisk som er landet i Nordland har kommet over kai i Øksnes.

I vinter ble det tatt i mot store mengder fisk på Myre. Her ved Myre Fiskemottak.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Fiskeridirektoratets oversikt over fiskefangster så langt i 2019 viser at det kun på Værøy er landet mer fisk enn i Øksnes i hele Nordland fylke. På Værøy har de så langt tatt imot nesten 38 000 tonn fisk, noe som utgjør 18,4 prosent av totalen for fylket.