Bedret drift for LNS, men melder at to rettssaker er på gang

LNS forbedret driften med over 30 millioner kroner fra 2017 til 2018. Høyere finanskostnader gjør at resultatet før skatt blir omtrent likt med 2017 – et underskudd på ni millioner kroner.

HÅPER PÅ RUBINER: LNS håper at rubinvirksomheten på Grønland skal gi konsernet økte inntekter i 2019. 

Pluss

Omsetningen for konsernet var relativt stabil fra 2017 til 2018. I 2017 omsatte LNS-konsernet for 1,855 milliarder kroner, mens man i 2018 omsatte for 1,764 milliarder kroner.