Ingen fylkes-innvendinger mot sjøhusene i Risøyhamn

Sjøhusene i Risøyhamn er et vesentlig steg nærmere realisering etter at både Nordland fylkeskommune og fylkesmannen i Nordland gir grønt lys.

GRØNT LYS: Slik så den opprinnelige planen ut for sjøhusene i Risøyhamn. Nå er planen endret ved at man i stedet for å bygge husene på ei utfylling i sjøen, skal bygge på peler. Det gjør at både fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune gir grønt lys for prosjektet.  Foto: September arkitekter AS

Pluss

Byggmester Karl Behrens ønsker å legge til rette for etablering av et reiselivsanlegg med utleieenheter, bo bilparkering og småbåtanlegg med tilhørende adkomstveier og parkering i Risøyhamn.