Frykter mørklagt bygd

Steinlandsfjord lyslag i Øksnes ber kommunen om å gå i dialog med vegvesenet om drift av gatelysene i bygda. Lyslaget frykter at de av økonomiske årsaker på sikt ikke makter å betjene regningene for strømforbruket.
Pluss

Lyslaget i Steinlandsfjord har sendt brev til Øksnes kommune ved trafikksikkerhetsutvalget og kommer med innspill til kommunens trafikksikkerhetsplan. Dette med bakgrunn i forestående oppgradering av fylkesveien Frøskeland – Myre. Fylkesråd for samferdsel gikk nylig ut i media med nyheten om at fylket bevilger totalt 170 millioner kroner til oppgradering av veien mellom Frøskeland og Myre.