Ny vei til Myre:

Nå er det bestemt hva som skal gjøres på Frøskelandsfjellet

Det er bevilget i alt 170 millioner kroner til å utbedre veien over Frøskelandsfjellet og inn til Myre. Planene for fjellet er nå klar og vegvesenet forventer å gå i gang med arbeidene i 2020.

Arkivbilde av asfalteringsarbeid over Frøskelandsfjellet.  Foto: Silje Helene Nilsen

Pluss

Det har vært kjent en stund at det er bevilget 50 millioner kroner for å ruste opp veien over Frøskelandsfjellet, som i mange år har vært en stor flaskehals for spesielt tungtransport inn og ut av Øksnes.