Advarsel til fiskeindustribedrift i Vesterålen

En fiskeindustribedrift i Vesterålen har fått en skriftlig advarsel for brudd på landingsforskriften.

 

Pluss

I april var Fiskeridirektoratet på inspeksjon i Lofoten og Vesterålen.  8. april fant inspektørene umerket fisk på mottaket i Vesterålen.