Måtte ut med 64.000 kroner etter anke

Mangeårig sortlandsvist om naust er omsider avgjort i Hålogaland lagmannsrett. Men det er bare toppen på tvisteisfjellet.

Dom fra Vesterålen tingrett er anket videre til Hålogaland lagmannsrett.  

Pluss

I forrige uke falt omsider dommen i Hålogaland lagmannsrett i en årelang eiendomstvist med utgangspunkt i Sortland. Siden 2017 har to familier kranglet om bruks- og eiendomsretten til et naust i Sortland. Den ene familien har brukt og vedlikeholdt naustet siden 1970-tallet. Den andre familien hevder de kan dokumentere at naustet tilhører dem. Selv om de ikke har brukt det på mange tiår, vil de nå ha det tilbake. Dersom det altså tilhører dem. Sentralt i saken stod et begrep som dukker opp i mange norske tvistesaker, nemlig begrepet hevd.