Mangler over halve staben

Om en snau måned braker det løs med Arctic Race of Norway, men antallet frivillige er ennå godt unna det nødvendige for å få et smidig arrangement. – Vi trenger rundt 100, og har nå bare rundt 40, sier Ulf Ruud Larsen, frivillighetskoordinator.

Mang­ler man­ge: – Vi tren­ger 50 fri­vil­li­ge bare til å være løy­pe­mann­ska­per. To­talt har vi be­hov for rundt 100 fri­vil­li­ge, og har vel 40 nå, sier Ulf Ruud Larsen. (Ar­kiv) 

Pluss

Ruud Larsen håper den store mangelen på frivillige kommer av at folk enten ikke vet hvor de skal henvende seg, eller at de «vanlige» frivillige venter på utkallelse fra ledere i lag og foreninger.