Nordlaks selger «problemkonsesjon»

Nordlaks kjøpte i 2014 en grønn oppdrettstillatelse for ti millioner kroner. Etter å i flere år ha forsøkt å få endret vilkårene i tillatelsen, selger Nordlaks den videre til Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken for en hemmelig pris.

Illustrasjonsfoto. 

Pluss

Det var iLaks som først omtalte saken onsdag formiddag.

– Bruk av steril, såkalt triploid fisk, er et av vilkårene i den grønne konsesjonen. Nordlaks har over mange år gjort forsøk med produksjon av triploid laks. Vi har vært åpne på at vi har hatt utfordringer med fiskevelferden i disse forsøkene, og vi at vi ikke har lykkes i stor nok grad til at vi ønsker å ta konsesjonen i bruk, sier Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks til VOL.

Da Nordlaks kjøpte den grønne konsesjonen, betalte de ti millioner kroner. Selger og kjøper vil ikke svare hva tillatelsen er solgt for. Spørsmålet om hvor lenge salgsprosessen har pågått, har vi heller ikke fått besvart.

Avslag på avslag

Som VOL har omtalt tidligere, søkte Nordlaks Fiskeridirektoratet i 2016 om å få endret vilkårene for bruk av tillatelsen. Dette slik at de kunne sette ut diploid (ikke steril) fisk. Direktoratet avslo søknaden, og etter å flere ganger ha påklaget avslaget fikk Nordlaks endelig avslag i september 2018.

Tor Anders Elvegård, direktør for Nordlaks Oppdrett AS, uttalte i januar følgende om hvorfor tillatelsen ikke enda var tatt i bruk:

– Det krever en god del ny kunnskap og dokumenterte prosedyrer for å sikre at også den triploide fisken vår har det bra. Nordlaks har gjort FOU-forsøk med triploid fisk de siste årene, men vi har så langt ikke klart å knekke koden for hvordan vi skal ivareta fiskevelferden godt nok.


Nordlaks Oppdrett AS:

Kjøpte grønn tillatelse til ti millioner kroner i 2015 – har enda ikke tatt den i bruk

Nordlaks får ikke tatt i bruk en grønn tillatelse til ti millioner kroner etter endelig avslag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Sto i fare for å miste tillatelsen

Regelverket slår fast at en slik grønn konsesjon må tas i bruk i løpet av to år etter at den ble gitt. Da Nordlaks Oppdrett AS ikke hadde gjort dette, sto de i fare for å miste denne tillatelsen. I mars bestemte Fiskeridepartementet, under sterk tvil, at selskapet skulle få en frist på to år til å ta tillatelsen i bruk.

Da denne bestemmelsen fra Fiskeridepartementet kom, uttalte kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, at denne saken handlet om fiskevelferd. I likhet med Elvegård, sa han at de ikke hadde knekt koden for hvordan selskapet kunne ivareta fiskevelferden hos triploid fisk på en god måte.

– At Fiskeridepartementet trekker ikke inn tillatelsen nå, men gir oss anledning til å avvente mer kunnskap fra Mattilsynet og Havforskningsinstituttet om fiskevelferd, sa Martinussen.


Nordlaks mister ikke oppdrettstillatelse, ennå

Fiskeridepartementet har under sterk tvil bestemt at Nordlaks foreløpig slipper å miste en oppdrettstillatelse.

 

– Passer bedre hos oss

I arbeidet med å kjøpe tillatelsen, har Wilsgård Fiskeoppdrett ifølge iLaks fått bistand fra Nærings- og Fiskeridepartementet. 5. juni ble det avgjort at Wilsgård Fiskeoppdrett får kjøpe tillatelsen, noe Fiskeridepartementet har sluttet seg til. Selskapet som nå kjøper tillatelsen, har holdt på med oppdrett på triploid fisk siden 2014, og holder til i Torsken på Senja i Troms.

– Vi har etablert hele produksjonleddet gjennom settefisk og matfisk i henhold til vilkårene i de grønne konsesjonene. Det løyvet passer bedre hos oss, sier Fredd Jarle Wilsgård, daglig leder i Wilsgård Fiskeopdprett AS til iLaks.

Lars Fredrik Martinussen, kommunikasjonssjef i Nordlaks.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

 

Martinussen sier til VOL at Nordlaks finner det mer hensiktsmessig at Wilsgård Fiskeoppdrett kjøper tillatelsen.

– Wilsgård har allerede en produksjon av laks som er tilpasset produksjon av triploid fisk, hele veien fra rogn til ferdig matfisk. Det har ikke vi. Vurderingen er derfor at det er mer hensiktsmessig å avhende konsesjonen til Wilsgård, som allerede har flere slike konsesjoner i drift og dermed større muligheter for å få til en god og rasjonell drift, sier han.

– Utviklingen går rasende fort

– Du har tidligere uttalt at årsaken til at tillatelsen ikke er tatt i bruk, i all hovedsak handler om fiskehelse. Mener Nordlaks at dere ikke har nok kunnskap om produksjon av triploid fisk til å kunne ta i bruk tillatelsen på en forsvarlig måte?

– Triploid fisk omtales av myndighetene som en «ny art» i oppdrett. Som i all annen matproduksjon kreves det høy kompetanse og spesialisering for å lykkes med fiskeoppdrett. Det er enormt mye kompetanse i Nordlaks-systemet, også på triploid fisk, men én grønn konsesjon blir for smått for at vi kan tilpasse logistikken og bli spesialister på dette på samme måte som vi er det på vanlig atlantisk laks og regnbueørret i dag, svarer kommunikasjonssjefen.

Selv om Nordlaks Oppdett AS nå selger sin grønne konsesjon, er det mulig at selskapet kan produsere triploid fisk i fremtiden.

– Er det en ting vi vet, så er det at utviklingen går rasende fort i havbruksnæringen. Det blir derfor helt feil nå å skulle utelukke noe for fremtiden. Det gjelder også triploid eller andre former for steril fisk. Nordlaks har mange utviklingsprosjekter på gang, og vi konsentrerer oss nå om å ta andre store skritt i utviklingen av en bærekraftig matproduksjon, sier Martinussen til VOL.