Sånn vil Tre-Bo bygge ut Sørlia

Det kan bli bygget opptil 110 boenheter i Sørlia.

Dette er områdene som ønskes utbygd.  Foto: Tre-Bo

Pluss

Det går fram av planbeskrivelsen, som nylig ble levert til Sortland kommune.
Utbyggingsplanene ble først kjent i 2017 og i 2018 ble det gjennomført høring. I planprosessen er det kommet fram flere kritiske innvendinger mot å bruke Sørliveien som adkomst til tomtene. Det er foreløpig uklart når planen eventuelt er klar for politisk behandling.