Fiskeindustrien i Vesterålen vil ha både tog og bedre vei

Det har vært mange meningsytringer rundt hvorvidt staten bør satse på å utvide togstrekningen fra Fauske i retning Tromsø i det siste. Nordlaks ønsker debatten velkommen og mener det må flere utredninger til før en avgjørelse tas.

Kommersiell direktør for Nordlaks, Merete N. Kristiansen.  Foto: Bjørn Eide/Nordlaks

Pluss

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet sendt et oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for en jernbane fra Fauske til Tromsø (Nord-Norgebanen) ut på høring. Analysene viser at en fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste over 100 milliarder kroner.