Sier først nei takk til egen fisk, så kjøper Lerøy den på auksjon

Fiskerikonsernet Lerøy synes leveringforpliktelser gir for lite fleksibilitet. Derfor sier selskapet først nei til å kjøpe pliktfisken selskapets båter fisker, for så å kjøpe den på auksjon i neste omgang.

AUKSJON: Havfisk, som er eid av Lerøy, har leveringsforpliktelser til det aller meste av torsketillatelsen selskapet har. Men Lerøy velger i stadig større grad å takke nei til pliktfisken, for å så senere kjøpe den på auksjon, da uten bearbeidingsplikt. 

Pluss

Lerøy eier trålerrederiet Havfisk. Ifølge egne nettsider har Havfisk leveringsplikt på det meste av trålertillatelsene selskapet har.