Ut med befalet, inn med turister

Selskapet Arctic Breeze AS i Tromsø søker om bruksendring for den tidligere befalsforlegningen i Skarsteindalen. Bygget inneholder 17 rom.

BRUKSENDRING: Arctic Breeze AS søker nå om bruksendring for den tidligere befalsforlegningen i Skarsteindalen. Man ønsker å nå å leie bygget ut til turister og til Fosvaret. Bygget har 17 rom.  Foto: jørn Aune

Pluss

I november 2012 var det klart at alle byggene i den tidligere militærleiren var solgt for til sammen rundt ni millioner kroner.