Staten vil ha svar om satellittbase:

– Hva skjer dersom satellittbasen utsettes

Hva skjer dersom den planlagte satellittbasen på Andøya utsettes eller ikke bygges. Det er to av spørsmålene Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vil ha svar på.
Pluss

Norsk romsenter har fått i oppdrag å utrede hvilken strategisk betydning en oppskytingsbase for små satellitter vil ha for Norge og hva som må til for at staten skal gi en midlertidig tillatelse.