Framdrift for nytt skolekvartal på Myre

Øksnes kommune planlegger nytt skolekvartal på Myre, som også inneholder nytt basseng og en kultursal. Kommunen har nå antatt konsulentbistand til prosjektet.

Kommunalsjef oppvekst og kultur i Øksnes, Jarle Ragnar Meløy 

Pluss

Øksnes kommune har avsatt 1,6 millioner kroner i år til planlegging av nytt basseng, samt utvikle skolekvartalet på Myre for framtiden. Nå har kommunen antatt konsulentselskapet Cowi AS til å bistå i prosjektet.