Nedgang for MyreMar AS

Fiskemottaket MyreMar AS på Myre opplevde en svikt i inntektene på vel fem millioner fra 2017 til i fjor, men berget likevel pluss på bunnlinja.

MyreMar AS i Myre havn. 

Pluss

Selv om de rene salgsinntektene for selskapet økte fra 40 millioner i 2017 til 44,5 millioner i fjor, stod selskapet bokført med «annen driftsinntekt» i 2017 på nesten 10 millioner kroner. Dette førte til at de totale inntektene for MyreMar i 2017 nesten var på 50 millioner og gav et resultat før skattekostnad på nesten 12,5 millioner mot kun 463 000 i fjor.