Nok et negativt regnskapsår for Vesterålen Kysthotell

Til tross for en økende inntekt, gjorde ikke dette et positivt utslag på årsregnskapet til Vesterålen Kysthotell AS for 2018.

Vesterålen Kysthotell.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Som VOL tidligere har omtalt, ga driften i 2017 et markant underskudd. Dette ble også resultatet for hotellet i 2018.