Nytt boligfelt med opptil 110 boenheter Sørlia:

Reager på økt trafikkmengde

Tre-Bo vil bygge et nytt boligfelt i Sørlia på Sortland med opptil 110 boenheter og økt trafikkmengde på over 400 biler per dag. Deler av boligfeltet skal ha adkomst mot Sørliveien, noe som får noen av beboerne i området til å reagere.

Planene for det nye boligfeltet har ikke vært til endelig politisk behandling. Lise Finden og Trond Seljeseth oppfordrer lokalpolitikerne på Sortland til å vise ansvar i denne saken.Trond Seljeseth og Lise Finden  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Utbyggingsplanene ble først kjent i 2017 og i 2018 ble det gjennomført høring. I planprosessen er det kommet fram flere kritiske innvendinger mot å bruke Sørliveien som adkomst til tomtene. Det er foreløpig uklart når planen eventuelt er klar for politisk behandling.