Den planlagte gang- og sykkelveien mellom Stokmarknes og Melbu:

Ett steg nærmere kulturminneundersøkelse

Hadsel kommune venter fortsatt på at Nordland fylkeskommune skal gjennomføre kulturminneundersøkelse før de kan starte på den planlagte gang- og sykkelveien mellom Stokmarknes og Melbu. Fylkeskommunen har sendt kommunen revidert budsjett, som må godkjennes før kulturminneundersøkelsen kan planlegges.

Vennledninga mellom Stokmarknes og Melbu ble lagt i 2010, og siden den gang har grunnarbeidet til ny gang- og sykkevei vært ferdig. Nå venter kommunen på kulturminneundersøkelse, samt at det må tas hensyn til en gammel nettkabel og hekkende sandsvaler.  Foto: Arkivfoto/ Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

Stine Grøvdal Melsæther, arkeolog ved kulturavdelingen hos Nordland Fylkeskommune, sier at de i midten av juni sendte oppdatert budsjett til Hadsel kommune.