Bulldozer Maskinlag-konsernet:

Omsatte for nær 200 millioner i 2018

Konsernet Bulldozer Maskinlag AS har de siste årene hatt en god omsetningsvekst. Denne fortsatte fra 2017 til 2018, da selskapet omsatte for 199,7 millioner kroner. I inneværende år kan de runde 200 millioner kroner i omsetning.

Prosjektet med vei og gang- og sykkelsti på Fv 82 mellom Holmen og Maurnes, var en av de to store prosjektene Bulldozer Maskinlag jobbet på i 2018.  Foto: Arkivfoto/Herman Henriksen

Pluss

Det håper i hvert fall konsernsjef Gunnar Hegstad at de får til i år.