Fritidsbolig i strandsonen:

Fylkesmannen går mot Øksnes kommune

Øksnes kommune har gitt dispensasjon for oppføring av fritidsbolig i strandsonen ved Åsneset, noe fylkesmannen går imot.
Pluss

Hovedutvalg for tekniske saker i Øksnes har innvilget en privatperson dispensasjon for fradeling av fritidsbolig, naust og flytebrygge, noe Fylkesmannen i Nordland tidligere har frarådet. Fylkesmannen har påpekt at en eventuell dispensasjon vil medføre: