Har fanget 19 pukkellaks i Åelva i Andøy. Derfor er den ikke ønsket

Det er fanget totalt 19 pukkellaks i Åelva de seneste dagene. Grunneierne frykter nå for den vanlige laksestammen i elva.

NOT: En dugnadsgjeng har fisket med not etter pukkellaks i Åelva på Andøya. Så langt er fangsten 16 lakser. I tillegg er det pukkellakser tatt på stang.  Foto: Finn Moen

Pluss

Pukkellaksen kommer fra Stillehavet og ble satt ut på Kolahalvøya av sovejtiske myndigheter på 1950-tallet. Derfra har den spredd seg ut, og er fanget i vassdrag langs hele norskekysten.