Primex Norway på Myre:

Røde tall i oppstartsåret

Ikke uventet ble det notert et negativt regnskapsresultat for Primex Norways fabrikk på Myre under oppstartsåret i fjor. Styrelederen sier at også 2019 må anses som et oppstartsår.

Primex Norway AS på Myre. 

Pluss

Primex Norway AS på Myre startet opp sin produksjon på vårparten i fjor. Helt fram til mai i år hadde selskapet jevn aktivitet i fabrikken, da de for første gang opplevde svikt i råstofftilgang.