Myre Fiskemottak lover å ta tak

Klager på forsøpling i nærområdet på Myre

Beboere i nærhet til industriområdet Kartneset på Myre klager til kommunen over det de mener er forsøpling av deres nærområde. Mye av utstyret som er lagret der tilhører Myre Fiskemottak, som lover forbedring.

Det er utstyr til fiskeindustrien som er lagret i industriområdet på Kartneset på Myre. 

Pluss

I alt åtte navngitte personer klager til Øksnes kommune/Øksnes Havnevesen på det de mener er forsøpling av deres nærområde. Som grunneiere har de over tid sett seg lei på at deler av industriområdet på Kartneset i dag ser mer eller mindre ut som en søppelplass, hevder de i brev.