Omstillingsorganisasjonen Samskap:

Har passert 25 millioner kroner i tildelinger

Andøy kommune har i perioden 2017 til 2023 omstillingsstatus, og Andøy kommune har fått en omstillingspakke til en verdi av 95 millioner kroner. Nå er 25 av disse millionene fordelt, men treffer de målet?

Hovedmål: Omstillingsprogrammet Samskap varer fram til 2023 og har som hovedmål å bidra til en positiv befolkningsutvikling og til 350 flere arbeidsplasser i Andøy. Foto: Tord Viken 

Pluss

83 ulike prosjekter har til nå fått støtte, og det fordeler seg på 20 forstudier (2,625.680 kroner), 57 forprosjekter (19,973.342 kroner) og seks hovedprosjekter (2,423.602 kroner). Til sammen 25,022.624 omstillingskroner.