En måned med humpetitten i Forfjorden etter stikkrenneskift:

Slik gikk det da Vol tok egg-testen på uasfaltert vei i Forfjord

I over én måned har biter av fylkesvei 82 vært uten asfalt. Bilister som frekventerer veien har fortvilet over særs dårlig og humpete vei til og fra jobb. Vi testet hvor ille det egentlig er å kjøre der, før veien endelig blir asfaltert i neste uke.
Pluss

Etter at stikkrennene ved  fylkesvei 82 i Forfjorden ble skiftet i månedsskiftet juni-juli, har veien stått uasfaltert. VOL-leser Geir Halvorsen kjører forbi denne strekningen daglig. Han stiller spørsmål ved hvorfor det ikke er mulig å planlegge bedre slik at lokalbefolkningen og turister slipper å kjøre flere uker på dårlig grus.