Har kloppet store deler av ruta

Dronningruta gir ikke opp å bli Nasjonal Turiststi

Nylig er et større arbeid med å lage skikkelige gangveier langs Dronningruta avsluttet. Dette er ett ledd mot målet om å bli tatt opp som Nasjonal Turiststi.

Store deler av Dronningruta har nå fått skikkelige gangbaner i form av klopper.  Foto: Jarle Jørgensen.

Pluss

Øksnes kommune har over tid jobbet mot å få den populære turløypa Dronningruta tatt opp som Nasjonal Turiststi. Kommunen fikk 500 000 kroner i tilskudd av Miljødirektoratet for å ruste opp fasiliteter langs løypa, men kom aldri hundre prosent i mål med alle punktene som må oppfylles for å nå det endelige målet.