Gang- og sykkelvei i Tømmervik/Bergvik i Hadsel:

Håper på ferdig prosjektering og anbudsstart i løpet av høsten

Arbeidet med gang- og sykkelvei ut til Rishaugen i Hadsel skulle i utgangspunktet ha startet i vår. Hittil har ikke det skjedd, men skal vi tro Hadsel kommune er de ikke så langt unna arbeidsstart.

Langs FV 881, akkurat i overgangen mellom Tømmervika og Bergvik, skal det bli gang- og sykkelvei. Prosjektet legges trolig ut på anbud i løpet av høsten.  Foto: Rune Nesmoen

Pluss

– Vi håper å ha prosjektet «fortau langs Fv 881 (Markveien – Sævtjønnveien) og kommunalvei (Rishaugveien og Soleieveien)» ferdig prosjektert og lagt ut på anbud nå i høst, sier Bjørn Atle Nilsen, fagleder Plan og Miljø i Hadsel kommune til VOL.