Se Fløya-Melbo i opptak

Pluss

Kampen ser du i opptak i videovinduet over.