Kommunedirektøren i Hadsel reagerer:

Overordnet myndighet stiller kritiske spørsmål ved Ekren-prosjektet

Husbanken og Fylkesmannen i Nordland stiller ulike spørsmål og er kritiske til deler av prosjektet der Hadsel kommune planlegger å bygge omsorgsboliger også for pasienter med demenssykdom. Nå skal kommunen, Husbanken og Fylkesmannen møtes for om mulig å kunne løse flokene.

Disse lokalene for personer med demenssykdom på Ekren står tomme etter at de ble lagt ned. Nå stiller Husbanken og Fylkesmannen spørsmål om plasseringen av nye demensplasser i nye omsorgsboliger på Ekren er i tråd med overordnede retningslinjer.  Foto: SILJE NILSEN

Pluss

Kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel kommune sier til VOL at det for ham er vanskelig å kommentere vurderinger han ikke har sett, og om tolkinger omkring disse er negative eller ikke.