Hadsel Høyre: – Vil beskytte de eldre i Hadsel med brukerutvalg på alle institusjoner

Høyres ordførerkandidat Lena Arntzen roser engasjementet hos hadselværinger når det gjelder eldreomsorgen, men ønsker at engasjementet skal bli formalisert.

formell debatt: – Det er bra det er et fokus, men når det går på detaljnivå er det fint hvis det kan flyttes inn i det formelle, sier Lena Arntzen, ordførerkandidat for Høyre. (Arkiv) 

Pluss

I det legger hun diskusjoner i sosiale medier, om forhold rundt drift, tilbakemeldinger og reaksjoner på politiske vedtak og reaksjoner på historier av den typen Berit Nilsen fortalte om i VA  pg VOL sist tirsdag.