Folkelig engasjement bak lokalavisen

Sommeren 1979, etter konkursen i Andøy Avid, var det hektisk møtevirksomhet med planlegging og forhandlinger for å sikre at tradisjonen i Andøy, med politisk uavhengig lokalavis, ble videreført. Her kan du få et lite innblikk i hva som skjedde basert på protokoller fra stiftelsesmøte, styremøter og flere generalforsamlinger fra mot første utgivelse 10. august 1979.

Styret: Dette bildet er det første som eksisterer av Andøypostens styre i våre arkiver. Trolig er det tatt i forbindelse med den første ordinære generalforsamlingen i mars 1980. Bak fra venstre ser vi Benthe Prytz (Sørensen), Jan Harald Skagen, Anne Marie Heggelund Olsen og Alvhild Nordheim (valgt inn på generalforsamlingen i mars 1980). Foran fra venstre: Redaktør Atle Hagtun, Odd Bergvik, Harry Kristiansen (gikk ut av styre på generalforsamlingen i mars 1980) og Agnar Olsen. Henry Oddlo Erichsen satt i styret fra stiftelsesmøte i juni 1979 og fram til våren 1980, da han ba om å bli fritatt fra vervet. Andøypostens fotoarkiv 

Pluss

Bakgrunnen for at Andøy i mai 1979 sto uten lokalavis, etter at Andøya Avis var begjært konkurs av de ansatte etter 55 års sammenhengende avisdrift, er ikke helt klart. I heftet som ble gitt ut i forbindelse med Andøypostens 25-årsjubileum i 2004, hadde Odd Solhaug en detaljert gjennomgang av Andøys avishistorie, som strekker seg tilbake til 1913 og Ørger Johannes Bergs «AndøPosten». Solhaug skriver dette om konkursen til Andøya Avis i 1979: