Aksepterte ikke erstatningstilbud angående Strandskogjordet:

– Jobber for å få en annen løsning

Som VOL tidligere har omtalt, aksepterte ikke to grunneiere i Sortland tilbudet fra Sortland kommune om erstatning i forbindelse med Strandskogjordet. Nå jobbes det for å finne en annen løsning som ikke innebærer at grunn må erverves.

Advokat Oddmund Enoksen representerer de to grunneierne ved Strandskogjordet.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Sortland kommune kom i juni med et tilbud om å kjøpe 521 kvadratmeter fra grunneierne Vesterålsgata 134 AS og AB Steiro AS for 100 kroner kvadratmeteren.