Budsjettsprekk for ny gangvei i Alsvåg

Budsjett for ferdigstillelse av gang- og sykkelvei i Alsvåg sprekker og Øksnes kommune må øke investeringsrammen.

Alsvåg skole - illustrasjon til gang- og sykkelvei gjennom bygda.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Det ble i dag behandlet en hastesak i formannskapet i Øksnes for å kunne øke investeringsrammen for gang- og sykkelvei gjennom Sørvågen i Alsvåg.