– Viser at de er enig med oss

I vinter krevde Hadselværingen Kolbjørn Hoseth Larssen erstatning på 29.727 kroner fra Hadsel kommune. Dette for lang og unødig saksbehandlingstid i forbindelse med hans dispensasjonssøknad på utbygg. Nå har Hoseth Larssen fått svar, der kommunen gir han delvis rett.

Striden om tilbygget på høyre side, har pågått siden 2016. Nå er den endelig over.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Hoseth Larssens krav var todelt: Han ønsket å få 27.227 kroner erstattet for prisstigningen i prosjektet fordi byggesaksbehandlingen tok alt for lang tid, samtidig som han ville ha tilbakebetalt gebyret på 2.500 kroner han betalte da han søkte dispensasjon.