– Vi må styrke rådgivnings- og skolehelsetjenesten i Sortland

Ordførerkandidat Marthe Hov Jacobsen fra Sortland Høyre ønsker å styrke å rådgivnings- og skolehelsetjeneste i Sortland.

Sortland Høyres ordførerkandidat Marte Hov Jakobsen og arbeidsminister Anniken Haugli på Sortland i dag. 

Pluss

I dag var Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli (H) på besøk på Sortland. Der hun traff Sortland Høyres førstekandidat Marthe Hov Jacobsen. Haugli besøkte NAV og Vesteraalens.

300 på Sortland

Marthe Hov Jacobsen opplyste at det i dag står cirka 300 unge (18-30 år) utenfor normalt arbeidsliv i Sortland.

– Dette er et stort nasjonalt problem, og ikke noe særskilt for Sortland eller Vesterålen. Det er viktig å fange opp disse og legge til rette for at de skal få en meningsfylt hverdag. Derfor jobber vi for å fylle opp verktøykassa til NAV, slik at de skal være bedre rustet til å hjelpe de unge ut i en meningsfylt hverdag, sa Haugli til VOL.

– Det er også viktig å stimulere bedrifter til å ansette folk som har huller i sine CV-er, og der er det viktig at kommunene er i front, supplerte Hov Jacobsen.

– Mitt inntrykk er at mange bedrifter er flinke til nettopp dette.  Samtidig som mange nok er litt redde for å ta inn personer med hull i CV-en, da bedriftene kan være redde for lønnsomheten rundt slike ansettelser. Det kan også føre til merarbeid for bedriftene. Derfor er det viktig at næringslivet kjenner til stimuleringsordningene til NAV, slik som mentorordninger, der en person i selskapet blir «frikjøpt» til å følge opp de ansatte, samt at NAV kan gå inn med lønnstilskudd, fulgte Haugli opp.

Mindre frafall i skolene

Det er en kjensgjerning at det i Nord-Norge er store utfordringer med tanke på høyt frafall i de videregående skolene. Så også på Sortland og i Vesterålen generelt. Derfor ønsker Sortland Høyres Marte Hov Jacobsen å ha fokus på dette, og blant annet styrke rådgivningstjenesten.

– I dag er kapasiteten på rådgivningstjenestene sprengt. Akkurat derfor er det så viktig å styrke denne, for igjen å ha et verktøy for å fange opp og veilede de som kan være på vei til å falle ut av skolen, uttalte Hov Jacobsen.

Hun mente videre at også skolehelsetjenesten er et viktig verktøy for å bøte på de mange unge som i dag faller ut av det videregående skolesystemet.

– Ja, det er også viktig. En slik tjeneste bør være til stede ved alle skoler, fastslo hun.