Gang- og sykkelsti mellom Melbu og Stokmarknes.

Undersøkelse kan sette fart i snart ti år gammel plan

Det skal gjøres arkelogiske undersøkelser mellom Melbu og Stokmarknes. Dermed er det endelig blitt fortgang i de snart ti år gamle planene om gang- og sykkelvei mellom Stokmarknes og Melbu.

Vannledninga mellom Stokmarknes og Melbu ble lagt i 2010, og siden den gang har grunnarbeidet til ny gang- og sykkevei vært ferdig. Nå skal endelig kulturminneundersøkelsen gjennomføres, men det gjennstår en del politisk behandling før gang- og sykkelstien kan bygges.  Foto: Arkivfoto/ Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

Kommunedirektør i Hadsel, Ola Morten Teigen, opplyser til VOL at de har godkjent det reviderte budsjettet på 100.893 kroner.