Underskudd snudd til overskudd etter intern overføring

Andmyran Vindpark har endret regnskapet slik at underskudd ble til et stort overskudd.

95 MILLIONER: Andmyran Vind AS har betalt 95 millioner kroner til Andmyran Vindpark AS for å overta vindkraftprosjektet på Andøya. Begge selskapene er 100 prosent eid av svenske Wallenstam Fastighets AB. 

Pluss

I en intern overføring har Andmyran Vind AS betalt 95 millioner kroner for vindkraftprosjektet på Andøya til Andmyran Vindpark AS. Dermed endrer regnskapet for sistnevnte seg betydelig.