– Ser så langt ikke ut til at det er så mange verdier i boet

Advokat Kjartan Kjærvik er bostyrer i konkursboet til de fire Kubehus-selskapene og Bellto AS som det er begjært oppbud i. Kubehus har flere titall inkassosaker på seg, men hvor mange krav som vil komme i boet er foreløpig usikkert.

Eierne av Kubehus AS og de fire tilhørende selskapene, har begjært oppbud i selskapene. Hvor stort omfanget av kreditorenes kravene vil bli, er enda usikkert.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgård Nesmoen

Pluss

– I og med at jeg ble utnevnt til bostyrer i disse selskapene i går, er jeg så vidt startet på jobben som bostyrer, sier Kjærvik.