Nordlaks med det største bidraget til Storheia Arena:

– Viktig for oss å støtte opp om det ildsjeler og kommunen drar i gang

Nordlaks har bidratt med 1,8 millioner kroner til realiseringen av Storheia Arna. – Vi skal være med på folkefesten, og det er hyggelig at vi kunne bidra med noe som kommer alle hadselværinger til gode, sier kommersiell direktør, Merete N. Kristiansen.

kommersiell direktør i Nordlaks, Merete N. Kristiansen  Foto: Bjørn Eide/Nordlaks

Pluss

Hvert år gir hjørnesteinsbedriften Nordlaks en del sponsormidler, hovedsakelig til lag og foreninger med hovedfokus på unge.