Kystverket ble til slutt utålmodig:

Truet med forbud mot internasjonal skipsfart på Melbu

Kystverket måtte i sommer gå til det skritt å true Melbu Fryselager AS med å innføre et midlertidig forbud mot å betjene skip i internasjonal fart.

ISPS-terminalen på Melbu sto i fare for å bli stengt av Kystverket i sommer.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

I midten av mai informerte Kystverket selskapet om en tilsynsrapport hvor Kystverket kom med et varsel om pålegg knyttet til ISPS-terminalen på Melbu. ISPS er en forkortelse for International Ship and Port Facilities Security Code. Denne gjelder en utvidelse av konvensjonen om sikkerhet for personell og skip på sjøen. I følge Wikipedia trådte ISPS i kraft i 2004 og angir hvilke ansvarsområder forskjellige parter har for å detektere og hindre sikkerhetstrusler mot skip og havner i bruk til internasjonal handel.