Disse har søkt om å bli leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen

Det er totalt ti stykker, fem kvinner og fem menn, som har søkt på stillingen som leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Ronny Johansen, mangeårig senterleder ved Sortland Storsenter, er en av de ti søkerne på stillingen som leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen.  Foto: Vidar Eliassen

Pluss

Kultursamarbeidet i Vesterålen ligger under Vesterålen Regionråd, og har som hovedmål å på tvers av kommunegrensene løse kulturoppgaver i felleskap. Ifølge deres nettside, er tanken bak Kultursamarbeidet i Vesterålen å se Vesterålen som region under ett, og skape kvalitet og mangfold innenfor kulturfeltet i medlemskommunene.