Møteplassen Café mocca

De fleste bord er fullsatte på Café Mocca på Grønning. Det er fredag og kafeen er blitt et samlingssted både for bygdas innbyggere og feriefolket.

Det er behov for denne møteplassen.

Kjell Magne Kristoffersen
Pluss

Bak disken finner vi en av initiativtakerne Alice Paulsen. Hun har vakt i kveld og kan fortelle at kafeen er åpen tre ganger i uke gjennom hele sommeren. Kafé Mocca er en del av Grønningbrygga som drives på dugnad og som også har utleie.