I disse kommunene er det minst og flest lovbrudd i Vesterålen

Det er ganske store forskjeller mellom den kommunen i regionen med flest anmeldte lovbrudd mot den med færrest.

  Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland

Pluss

Statistisk sentralbyrå presenterer tall som viser hvor mange anmeldte lovbrudd som fant sted i de ulike kommunene i Vesterålen i løpet av 2017 og 2018. Øksnesavisa har gjengitt statistikken, som viser gjerningskommune, og ikke nødvendigvis bostedet til personen som ble anmeldt.