Stor enighet mellom aktor og forsvarer:

Ønsker en samlet dom

Da aktor Karoline Trone Faye og den tiltaltes forsvarer, Stian Auglend, skulle legge frem sine påstander om straff torsdag ettermiddag, var de var svært så enige.
Pluss

Aktor Karoline Trone Faye viste innledningsvis i sin prosedyre til en rekke tidligere dommer i lignende saker. Trone Faye viste også til endringene i straffeloven fra 2005, som trådte i kraft 1. oktober 2015, der grov mishandling i nære relasjoner fikk en økt strafferamme fra seks til 15 år.