Foreslår å bygge 48 omsorgsboliger til en verdi av rundt 200 millioner kroner

Torsdag skal formannskapet i Sortland ta stilling til om man skal si ja til bygging av 48 omsorgsboliger i et bokollektiv for personer med demens.

Formannskapet i Sortland skal torsdag ta stilling til om man gir grønt lys til bygging av 48 omsorgsboliger.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Bygging av 48 nye plasser for personer med kognitiv svikt, vil etter et grovt anslag koste om lag 200 millioner. Tilskudd fra Husbanken vil dekke om lag 50 prosent av kostnadene. Det ytes mer tilskudd til bygging av sykehjemsplasser (55 prosent) enn til omsorgsboligplasser (45 prosent).