Avslørte gjentagende regelbrudd under tilsyn hos Nordlaks:

Mattilsynet til Nordlaks: – Regelbruddet kan sette fiskens velferd i fare

For å oppnå bedre fiskehelse ber Mattilsynet oppdrettsselskapet Nordlaks om å endre prosedyrene for ventemerdene på Børøya , og sier at regelbrudd kan sette fiskens velferd i fare.

Arbeid ved Nordlaks sitt anlegg på Børøya i Hadsel.   Foto: Foto: Ørjan Bertelsen

Pluss

Det går fram av en tilsynsrapport fra seksjonssjef Terje Skomsvold i Mattilsynet i slutten av juli. Rapporten slår også fast at behandling av avløpsvann ved anlegget på Børøya er godt ivaretatt og i henhold til kravene i regelverket. Rapporten slår fast at vannprøver viser at 99,9 prosent av vannet renes etter reglene.