Her vil Hadsel bygge parkeringshus

Formannskapet i Hadsel starter opp etter sommeren med å behandle et tomtekjøp i Stokmarknes sentrum, for mulig bygging av to etasjes parkeringshus, så sentrumshandelen skal få bedre vilkår. Prisen på tomtene er 2,25 millioner kroner.

Tilbys tomter: Det ble for dyrt for Kloting Eiendom å bygge leilighetsbygg her, og nå tilbys Hadsel kommune tomtene for mulig etablering av parkeringshus.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Det kommer frem i sakspapirene, hvor administrasjonen ber de folkevalgte ta stilling til både tomtekjøp og også hvordan et eventuelt parkeringshus skal bygges, samt om de skal bygge det slik at det på sikt kan bli ti nye leiligheter i sentrum.