4,8 mill. for varme og ventilasjon i Myre kirke

Øksnes menighetsråd har i 4 år jobbet med planer om ny ventilasjon og ny oppvarming av Myre kirke. Menighetsrådet har fått en tilleggsbevilgning på kr 1.830.000 av Øksnes kommune for å realisere prosjektet.

Myre kirke. 

Pluss

Prosjektet har vært ute på anbud og menighetsrådet fikk kun ett tilbud, med en ramme for totalentreprise på kr 6.111.515 uten mva., uten. prosjektledelse og uten ekstern konsulent. Dette anså menighetsrådet å være for dyrt, og det ble jobbet sammen med ekstern konsulent for å finne muligheter for å ta ned kostnadsnivået.