Sture Pedersen ligger an til gjenvalg

Sture Pedersen ligger an til å få gjenvalg som ordfører i Bø.

Ordfører Sture Pedersen reagerer på at det er nasjonale regler for bygging av gang- og sykkelveier.  Foto: Tone Marit Sørensen

Pluss

Det kommer frem av ei meningsmåling utført av Norfakta Markedsanalyse for Vol.